Afirmacije

  1. Kaj so afirmacije?

Afirmacije pojmujemo kot pozitivne in vzpodbudne stavke, ki si jih izrekamo za dosego nekega cilja.  So pa širše gledano afirmacije vsi stavki, negativni in pozitivni, ki jih izrekamo o sebi, svojem življenju ali okoliščinah. Zato je zelo pomembno, da se zavedamo, kaj govorimo. Besede so vibracije, ki nam prinašajo v življenje točno to, kar izrekamo. Če je naše besedišče precej negativno, se to izraža v našem življenju. Na primer, če rečemo, da je moj šef zelo zoprn, nam bo vesolje postreglo z mnogimi okoliščinami, v katerih se bo šef resnično pokazal kot zoprn.  To, na kar se osredotočimo, se nam kaže v zunanjem svetu. Še en klasičen primer tega je, če si želite kupiti avto določene znamke, boste kar naenkrat povsod videvali avtomobile te znamke – ker ste na njih podzavestno osredotočeni.

  1. Zakaj jih uporabljati?

Če želimo spremeniti kakšen vidik svojega življenja ali priklicati kaj v naše življenje, začnemo zavestno uporabljati pozitivne stavke, ki nam pomagajo doseči naše cilje. Pri manifestaciji oziroma ustvarjanju lastnega življenja se vse začne z mislijo. Misel je najhitrejša in neverjetno močna sila, česar se redko kdo sploh zaveda. Predstavlja zametek vsake uresničene ideje. Vsak izum se je začel z mislijo, neko idejo, izumitelj pa je to idejo nato spravil na fizični nivo obstoja. Močnejša od misli je beseda – Bog je rekel: Beseda je meso postala. To pomeni, da je postala realnost – nekaj vidnega; zmaterializirala se je v fizičnem svetu. Z besedami ustvarjamo svoje življenje, zato je zelo momembno, kaj govorimo. Pazimo, da v vsakdanjem življenju govorimo pozitivno in ljubeče, saj si lahko le na ta način ustvarimo takšno življenje.

  1. Kako jih uporabljati?

Najpomembneje pri afirmacijah je, kako jih uporabljamo. Biti morajo v sedanjem času in v trdilni obliki, zraven pa moramo vključiti čustva, ki tem besedam dajo močan naboj in se tako želena stvar ali okoliščina hitreje pojavi v našem življenju. Problem pri ustvarjanju takšnega življenja, ki si ga želimo, je v tem, da je podzavest tista, ki nadzoruje in usmerja naše celotno življenje. To pomeni, da, če imamo kakšna negativna prepričanja zasidrana v podzavesti, ki se jih sploh ne zavedamo, nam bodo ta prepričanja onemogočala uresničitev tega, kar želimo. Mi pa z našim umom vplivamo na podzavest ravno s čustvi. Močnejše ko je čustvo, hitrejše je ponotranjenje novega načina življenja v podzavest in toliko hitreje se nam to pokaže v fizičnem svetu. Prav tako je pomembno, da dejansko že vidimo in občutimo želeno zadevo, kot da je že uresničena in obenem občutimo tudi hvaležnost za to. Naša podzavest ne razloči med resničnim in namišljenim. Kar ji posredujemo, ona to sprejme kot resnično.

Vse, kar hočemo imeti ali postati, je možno. Vse! Vse, kar lahko oblikujemo v mislih, lahko pretvorimo v fizični svet. To so nam razkrili fiziki že dolgo nazaj. Pomembno je, da vsaj približno vemo, kako se stvari udejanjajo v nešem življenju. Zavedati se moramo, da smo kreatorji lastnega življenja, ali kot bi rekli teologi – ustvarjeni smo po božji podobi, kar pomeni, da imamo vse lastnosti Boga, ki je ustvaril ves svet. Na isti način si mi ustvarjamo naš mikrosvet – in pri tem imamo popolno svobodno voljo. Kar želimo, to dobimo. Če pravimo, da je vse slabo, bo dejansko vse slabo. Če rečemo, da smo srečni, bomo srečni neglede na okoliščine. Tudi če se nam potem zgodi kaj slabega, ne pustimo, da bi nas to potrlo – ohranjamo pozitiven pogled na svet neglede na vse. Zavedamo se, da so to izkušnje, ki so namenjene temu, da nas naučijo nekaj novega. In za vse te izkušnje moramo biti hvaležni. Na tem mestu se spomnimo še reka: Pazi, kaj si želiš, saj se lahko uresniči!

Glavnega pomena pri ustvarjanju ali spreminjanju našega življenja so čustva! Zato dostikrat samo ponavljanje nekih stavkov brez dejanskega osredotočanja na njih, da jih izgovarjamo kar tja v tri dni, nima večjega vpliva – ali vsaj ne dolgotrajnega – na naše življenje.

Videti in občutiti moramo želeno  stvar kot že uresničeno. Pri tem si pomagamo tudi z našimi petimi čutili. Primer: Če želimo kupiti nov avto, se že vidimo, da ga vozimo, kako ga peremo, kako poslušamo glasbo v njem, vohamo prečudovit vonj novega avtomobila in pri tem občutimo neizmerno radost in hvaležnost. Vživeti se moramo v ta lik – kot igralci, ki vadijo neko vlogo tako dobro, da se popolnoma zlijejo z likom, ki ga igrajo. Tako igralci ponavadi dobijo Oskarja. Za nas je ta »Oskar« uresničenje naše ideje.